Mantelzorg: café’s en cursussen

Mantelzorg: café’s & cursussen

Zorgverslimming richt zich o.a. op de witte vlekken in de zorg. In Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern vertaalt zich dat op het gebied van mantelzorg naar:

 • overzicht van ondersteunende middelen en activiteiten in de beide wijken
 • diverse lotgenotencafés
 • avondcursussen voor mantelzorgers en PGB’ers
De gemeente Utrecht heeft Zorgverslimming subsidie verleend om deze behoeftes, samen met verschillende partijen uit de wijk, in te vullen.

Mantelzorgbijeenkomst

Zorgverslimming nodigt de lokale zorgverleners in de periferie van mantelzorg uit. Aanvullend betrekken we Steunpunt Mantelzorg van U-Centraal en sluiten wij aan bij het Mantelzorg communicatie overleg van de gemeente Utrecht. Zodoende kan er informatie en ervaring uitgewisseld worden. En kunnen wij reeds beschikbare activiteiten en middelen verzamelen en een overzicht creëren. Verder zullen we de behoefte aan structureel overleg en een nieuwsbrief mantelzorg inventariseren.

Lotgenotencafé’s

Om laagdrempelige kennismaking te faciliteren werken wij zoveel mogelijk samen met BlendUT. Dit is niet alleen ons ‘hoofdkantoor’, maar een fijne plek om lotgenoten te ontmoeten, kennis, ervaring, verhalen en tips uit te wisselen en eventuele behoefte naar professionele ondersteuning te verzamelen.

Samen met ervaringsdeskundigen, experts en kernteamleden organiseren of faciliteren we in ieder geval de volgende lotgenotencafé’s:

 • ADHD Café
 • Autisme Café
 • Alzheimer Café
 • Jonge Mantelzorgercafé
 • EMG Café
 • HSP Café
Mocht er behoefte zijn aan aavullende of andere lotgenotencafé’s, neem dan contact met ons op? Of deponeer je idee in de ideeënbus bij BlendUT?

Email BlendUT

Avondcursussen

Naar aanleiding van het aanbod van de Antonius Academie om deel te nemen aan Zorgverslimming in de wijk, zullen wij gezamelijk en aantal cursussen organiseren voor mantelzorgers en PGB’ers:

 • Tilcursus: hoe til ik mijn kind?
 • Tilcursus: hoe til ik een volwassene?
 • Prikcursus
 • Cursus verzorgen doorligplekken
Wij hebben bewust de ruimte gelaten om een paar cursussen naargelang behoefte te organiseren. Zodanig kunnen wij snel en slim inspelen op vragen uit de mantelzorgbijeenkomst en lotgenotencafé’s.

Meerdaagse ouder-kind-training

Samen met Abrona ontwikkelen wij een training gericht op de zorgsituatie rondom een volwassen wordend kind. Daarin wordt ingegaan op de vraag: hoe gaan we samen om met de situatie waarin een volwassen wordend kind het huis verlaat? Om al dan niet onder begeleiding op zichzelf of in een groepshuis te gaan wonen.

hoiUtrecht: online verhalenbundel
Ontmoetingsruimte bij 's Heeren Loo