Zorgverslimming in contact met verzekeraars en pensioenfondsen

Op 2 december bezocht Zorgverslimming met 4 afgevaardigden het Qualify Self event in het Achmea Congres Centrum in Zeist. Behalve dat het een inspirerende dag was, was het ook een vruchtbare: waardevolle contacten hebben we gelegd, waaronder met enkele verzekeraars en pensioenfondsen!

Het event behelsde naast  pensioen ook de thema’s wonen en zorg en de transformaties die in deze gebieden plaatsvinden. Wil je er meer over horen? Loop binnen bij het Ondernemershuis voor Zorgverslimming. Dan praten we je bij over nieuwe vormen van de oude dag, de komst van hybride businessmodellen en buren die het beheer van een woonzorgcomplex overnemen.

Nieuwe wethouder maakt kennis met Zorgverslimming
Zorgverslimming op Waterwinmarkt