Samen zwemmen met de PGB-begeleider

Jesse (14 jaar) is meervoudig gehandicapt. Hij zwemt elke dinsdagmiddag een uur met een begeleider. Jesse’s ouders betalen de begeleider 100 euro per les en halen dit bedrag uit de PGB van hun zoon. De begeleiding is een-op-een.

Zou het voor Jesse leuker zijn als er meer kinderen mee zwemmen?
De begeleider kan met een groepje van 4 kinderen zwemmen.
Wat kost zo’n groepsles dan?
Die kost ook 100 euro!
Kunnen die kosten gedeeld worden door de ouders?
Ja, dan kost het nog maar 25 euro per kind.

Waarom gebeurt dat dan nog niet?

Het is duidelijk!
Dit kan goedkoper (voor de ouders).
Dit kan leuker (voor Jesse).
Dit kan slimmer (voor alle partijen).

Casussen