Ministerie van Binnenlandse Zaken

Zorgcoöperatie Leidsche Rijn / Vleuten – de Meern is sinds 1 januari 2015 ‘laboratorium’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De overheid vraagt steeds meer een actieve houding van burgers. Maar burgers met goede ideeën lopen regelmatig tegen knellende wetten  en regels. Om de heel goede ideeën de ruimte te geven zich verder te ontwikkelen, verleent het ministerie van Binnenlandse Zaken binnen het programma ‘Ruim op die Regels’ experimenteerruimte aan enkele beloftevolle initiatieven.

Zorgcoöperatie Leidsche Rijn / Vleuten – de Meern – of kortweg Zorgverslimming – is een van de elf experimenteerpartners binnen het programma. De status van experiment nodigt uit tot het kritisch kijken naar mogelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving. Het team van Zorgverslimming wil daarnaast de ruimte ook benutten voor het toetsen van nieuwe regels.

Lees meer over onze casus 100% arbeids(on)geschikt.

Gemeente Utrecht