Landelijke Zorgondernemershuizen

Niet alleen wij hebben een Ondernemershuis voor Zorgverslimming. Ook op landelijk niveau richten steeds meer partijen zich op het humaner en efficiënter maken van zorg en welzijn door het steunen van revolutionaire ideeën.

Zo hebben bijvoorbeeld de Achmea Foundation en Social Enterprise NL de handen ineengeslagen en Heldcare opgericht: een ontwikkeltraject voor sociaal ondernemers die hun vernieuwende idee in een bedrijf willen omzetten.

De Health Deal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een concept dat qua doel en opzet vergelijkbaar is: het beoogt veelbelovende zorginnovaties op een hoger plan te brengen.

Motie Zorgverslimming aangenomen!
Ontmoetingsruimte bij 's Heeren Loo