1e Zorgverslimmingsavond

1e Zorgverslimmingsavond

Gisteravond heeft de allereerste Zorgverslimmingsavond plaatsgevonden. Voor de zekerheid was een extra zaal geregeld met scherm en een live verbinding naar de collegezaal van de Antonius Academy. Ook daar kwamen we stoelen te kort.

10 pitches, 10 initiatieven

Zo’n 125 mensen genoten van 10 pitches. 10 zorgverslimmende initiatieven, in verschillende fase van ontwikkeling, door een keur aan mensen gestart, en die allemaal in Leidsche Rijn en Vleuten – de Meern (zullen) plaatsvinden:

  • St. Antonius Academie geeft trainingen aan werknemers ziekenhuis, maar wil bepaalde trainingen ook aan de wijk (mantelzorgers) geven. Denk aan tillen, prikken en verzorgen doorligplekken.
  • Ondernemers willen een Zorgvilla beginnen voor ouderen, waar genieten voorop staat.
  • PGB kan veel lokaler en efficiënter georganiseerd worden, als iemand de match-making op zich neemt.
  • 100% arbeidsongeschikt vanwege Niet Aangeboren Hersenletsel, maar wel heel slim en gemotiveerd. Maak functies geschikt voor mensen, in plaats van mensen ongeschikt te verklaren voor bestaande functies.
  • Haal mensen met een beperking juist UIT de structuur. Ga met ze lanterfanteren.
  • Mantelzorgers zijn 24/7 bezig met zorgen of het regelen van zorg. Die komen dus niet op avonden of websites. Bereik ze via hun eigen (vertrouwde) netwerk. Maak gebruik van (en waardeer letterlijk) de ervaringsdeskundigheid die ze hebben.
  • Breng moderne woon-zorg onder in Leidsche Rijn Centrum, nu winkelleegstand onvermijdelijk lijkt.
  • In plaats van het aanpassen van alle badkamers in het kader van levensloopbestendig wonen; bouw badhuizen in de buurt.
  • Maak rondom mensen met een lichte verstandelijke beperking het leukste klusbedrijf van Terwijde.
  • Maak een digitaal platform met vraag en aanbod van hulp in de straat. Doe dat samen met de huisartsen, want die willen soms doorverwijzen naar een buurman/vrouw i.p.v. naar een specialist.

Het 11e initiatief

Er volgde een elfde initiatief: Zorgverslimming zelf. Dat er behoefte is aan zorgverslimming mogen duidelijk zijn. 10 initiatieven en zoveel (veel meer dan verwacht) geïnteresseerden. Marco riep iedereen op:

“Wat het Zorgverslimmingsplatform precies is weten we nog niet, maar laten wij het zijn en gewoon beginnen! Laten wij hier en nu afspreken dat wij het Zorgverslimmingsplatform Leidsche Rijn en Vleuten – de Meern zijn. Dat we dit samen gaan doen!”

Een instemmend en enthousiast applaus volgde.

Zorgmarkt

Na de plenaire sessie bezocht iedereen de zorgmarkt, waar initiatiefnemers aangesproken konden worden. Waar mensen hun hulp, handjes, netwerk of expertise konden aanbieden. Waar Abrona de catering verzorgde en waar pitbulls de wachtende (wachtenden!) bezoekers te woord stonden en verder hielpen of namens hun een gesprek aanknoopten. Naast verbinding van bezoekers en initiatiefnemers ontstonden er ook onverwachtse verbindingen tussen bezoekers.

Sluitingstijd en statuten

Tevreden en ruim een uur na ‘sluitingstijd’ trok Marco met zijn statuten naar huis. Een paar weken laten heeft hij ze gedeponeerd en de Zorgcoöperatie Leidsche Rijn / Vleuten – De Meern opgericht.

NieuwjaarsTOOST Leidsche Rijn
Hoe het begon